Przedstawiam Wam „SKUTECZNYCH” –
komitet wyborczy, któremu mam przywilej przewodzić jako urzędujący wójt. 

Nasz program napisało życie: codzienna praca dla gminy, rozmowy z mieszkańcami, wspólnie zrealizowane projekty i obserwacja działań innych samorządów. A także, co najcenniejsze, nowe pomysły kandydatów na radnych z KWW „SKUTECZNI”.

Uważam, że to, co dobre, trzeba
KONTYNUOWAĆ.

Podczas mojej kadencji wiele rzeczy zostało zrealizowanych. Są też inicjatywy dopiero co rozpoczęte, które należy doprowadzić do końca. Stąd słowo KONTYNUACJA tak  często pojawia się w naszym programie. 

Ale nie tylko dlatego.  Dla nas KONTYNUACJA to również idea i cele, do których konsekwentnie zmierzamy.

To kierunek działania, który okazał się skuteczny i zyskał aprobatę mieszkańców. Naszym oczkiem w głowie nadal będzie środowisko naturalne gminy Michałowice, jej kameralny i przyjazny charakter. Uparcie będziemy realizować konkretne przedsięwzięcia i stawiać sobie wyzwania. Te, które są, i te, które wkrótce nadejdą.

Dlatego w naszym programie są
PROJEKTY PRZYSZŁOŚCI.

Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, ile z nich to zadania na jedną kadencję. Moje ponad pięcioletnie doświadczenie oraz kobieca intuicja podpowiadają mi jednak, że są one ważne i warto je podjąć. Bez rozpoczęcia przygotowań nie będziemy mieli szansy ich realizacji. Zróbmy to, po prostu.

Znają Państwo owoce mojej pracy – ten program również zrealizujemy
skutecznie.

Pięć lat temu swoim wyborem zatrudnili mnie Państwo do zajmowania się sprawami gminy. Uważam, że dla naszej społeczności był to czas dobrze spożytkowany, a dla mnie – bezcenny z powodu doświadczenia, jakie zdobyłam. Umocniona nim, chcę je nadal wykorzystywać. Postawiłam sobie za cel, aby mieszkać w możliwie jak najlepszym miejscu na Ziemi. W takim, w którym wysoka jakość życia michałowiczanek i michałowiczan jest najważniejszą miarą rozwoju gminy.
Wiem, że to program ambitny, ale możliwy do realizacji. Wraz ze „SKUTECZNYMI”
zamierzam tego dopiąć.

Spotkajmy się w lokalach wyborczych 
7 kwietnia 2024 roku. Bądźmy SKUTECZNI!

Skontaktuj się ze mną: