Kontynuacja
i projekty przyszłości

AKTYWNOŚĆ: OBYWATELSKA, KULTURALNA I SPORTOWA
BĘDZIEMY KONTYNUOWAĆ:
aktywne projekty przyszłości
BĘDZIEMY KONTYNUOWAĆ:
 • Wsparcie kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, chórów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji. Aktywna wspólnota to prężna gmina.
 • Organizację cyklicznych wydarzeń sportowych.
 • Sportowcy mają nasze wsparcie!
  Pracę z Młodzieżową Radą Gminy Michałowice. Cenimy głos młodych.
 • Projekt zagospodarowania Zielonej Willi na potrzeby lokalnej społeczności.
aktywne projekty przyszłości
 • Rozwiniemy samorządność uczniowską w szkołach gminnych. To nauka myślenia wspólnotowego i odpowiedzialności.
 • Będziemy animatorami nowych, cyklicznych projektów tworzących wspólnotę.
 • Wesprzemy zainteresowania i talenty naszych mieszkańców (sport, muzyka, malarstwo, grafika, rzeźba, technika, kulinaria itd.).
 • Będziemy rozwijać realne wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stosując zasady edukacji włączającej lub klasy integracyjne.
 • Szkoła będzie zdrowa – do opieki stomatologicznej w szkołach dołączymy programy wsparcia psychicznego oraz opiekę diabetologiczną, ale też większą liczbę godzin dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów (SKS, taniec, zumba).
 • W przedszkolach będziemy prowadzić badania przetwarzania słuchowego, aby dać dzieciom możliwość pełnego wykorzystania szans edukacyjnych.
 • We wszystkich szkołach rozpoczniemy realizację zajęć dla uczniów startujących w olimpiadach i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych.
 • Będziemy szczególnie wspierać nauczycieli, którzy zechcą wprowadzać w życie pracę z uczniami metodą projektów – bez dzwonków i sztywnych ram systemu klasowo-lekcyjnego, elastycznie łącząc treści programowe różnych przedmiotów.
Skontaktuj się ze mną: