Kontynuacja
i projekty przyszłości

ŚRODOWISKO
ZAMIERZAMY KONTYNUOWAĆ:
Środowiskowe projekty przyszłości
ZAMIERZAMY KONTYNUOWAĆ:
 • Zagospodarowanie zalewu na Utracie i zbiorników retencyjnych w Michałowicach. Środki finansowe na ten cel mamy ujęte w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Są gotowe do wykorzystania.
 • Zagospodarowanie pozyskanego terenu Parku w Regułach. Mamy już na to dofinansowanie w wysokości blisko 2 mln zł!
 • Tworzenie Parku Krajobrazowego we współpracy z sąsiednimi gminami.
 • Sadzenie nowych drzew i krzewów. Wszystko na podstawie opracowanego dla gminy programu nasadzeń.
 • Urządzanie miniparków lub parków kieszonkowych. Piękne i trwałe rośliny umilą gminny krajobraz.
 • Programy „Wymień kopciucha”, „Kompostowniki” i „Wodołapacze”.
 • Poprawę warunków bytowania dzikich zwierząt. To też mieszkańcy naszej gminy.
Środowiskowe projekty przyszłości
 • Poprawimy jakość przestrzeni publicznej.
 • Uwolnimy zieleń. Gmina uzyska kolejne tereny na parki (np. Dolina Utraty, Raszynki).
 • Będziemy promować selekcje odpadów. „Co do zielonego, a co do czarnego”.
 • Wprowadzimy nowe programy z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
 • Wykorzystamy program „Roślina z odzysku”. Umożliwimy nasadzenia roślin w zamian za odzysk surowców wtórnych.
Skontaktuj się ze mną: