Kontynuacja
i projekty przyszłości

BEZPIECZEŃSTWO
Nie ma jakości życia bez  bezpieczeństwa, dlatego w ramach kontynuacji:
bezpieczne projekty przyszłości
Nie ma jakości życia bez  bezpieczeństwa, dlatego w ramach kontynuacji:
 • Wspieranie policji poprzez wzmocnienie jej sprzętowo i finansowo (więcej godzin ponadnormatywnych i większe stawki godzinowe).
 • Wspieranie sprzętowo i lokalowo OSP Nowa Wieś.
 • Rozbudowę monitoringu wizyjnego na obszarze gminy (ponad obecne 400 kamer), aby służby mogły jeszcze sprawniej reagować.
 • Budowę i modernizację oświetlenia ulicznego i doświetlania przejść dla pieszych, aby było jasno i bezpiecznie.
 • Montaż luster drogowych i sygnalizacji świetlnej. Na drogach będzie lepsza widoczność, co zwiększy bezpieczeństwo.
 • Rozbudowę sieci wod.-kan., realizując nowe ujęcia wody pitnej, wodociągi i kanalizację sanitarną.
 • Instalację kolejnych defibrylatorów w miejscach publicznych. Na wszelki wypadek.
 • Cyfryzację urzędu gminy. Urzędnicy muszą iść z duchem czasu.
bezpieczne projekty przyszłości
 • Postawimy na niezależność energetyczną. Będziemy działać na jej rzecz, budując infrastrukturę publiczną w gminie (budynki, oświetlenie).
 • Powołamy spółdzielnię energetyczną. Zyskamy niższe koszty energii w porównaniu z rynkowymi.
 • Doprowadzimy do wybudowania nowego, spełniającego wysokie standardy środowiskowe PSZOK. Jego ofertę rozszerzymy o działania edukacyjne dla młodzieży i damy drugie życie przedmiotom zdatnym do użytku.
 • Przeszkolimy mieszkańców z pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Podejmiemy działania na rzecz budowy obwodnicy Reguł (tzw. Regulską-bis) oraz obwodnicy Sokołowa. Odciążymy ruch w miejscowościach.
 • Zwiększymy umiejętności mieszkańców z zakresu obrony cywilnej.
 • Zbudujemy miejsca ukrycia i wyposażymy je. W niebezpiecznych czasach musimy być gotowi na wypadek wojny.
Skontaktuj się ze mną: