John Jackson - Rola lidera w kształtowaniu społeczności gminy