Dr Piotr Ślusarczyk - Edukacja przyszłości w Gminie Michałowice