Szanowni Mieszkańcy, mili Sąsiedzi!

Przedstawiam Wam program Przyjaznej Gminy. Przygotowany przez ponad trzydziestu społeczników współpracujących od lat, różnych fachowców. Przez kilka tygodni omawialiśmy jego każdy punkt. Spisaliśmy wszystkie. Wybraliśmy i dzisiaj prezentujemy cele naszym zdaniem najpilniejsze. Takie, których realizacja poprawi jakość życia w naszej małej Ojczyźnie. I co ważne, one nie są rodem z science-fiction. Są możliwe do wykonania. I jak najbardziej realne finansowo.

Chcemy działać razem z Wami. Liczymy na to. Postawcie na nas.

Dzieci — nasza najlepsza inwestycja

 • Dzieci nie mogą uczyć się w systemie zmianowym i w ciasnocie. Trzeba zbudować nowoczesny kompleks szkolny w Regułach. Nie odpuścimy tej sprawy.
 • Wybudujemy przynajmniej jeden żłobek publiczny.
 • Zapewnimy zdolnym wyjątkową opiekę (tutoring), otoczymy także opieką dzieci potrzebujące wsparcia.
 • Utworzymy klasy integracyjne i zapewnimy indywidualną rehabilitację.
 • Zwiększymy premie dla nauczycieli, zwłaszcza stosujących nowatorskie rozwiązania.
 • Wypowiemy walkę próchnicy i otyłości u dzieci.
 • Będziemy organizować wyjazdy nauczycieli do europejskich szkół u liderów edukacji i zrealizujemy inne postulaty nauczycieli ulepszające program edukacji.
 • Postawimy w szkole na naukę języków z wykorzystaniem native speakerów.
 • Poprawimy dowóz dzieci do szkół, aby nie musiały wstawać bardzo wcześnie rano ani jechać autobusem na stojąco.
 • Doinwestujemy zajęcia pozalekcyjne.

Młodzież — nasza przyszłość

 • Przygotujemy program „Małe granty” na wsparcie Waszych inicjatyw.
 • Zorganizujemy wymiany ze szkołami zagranicznymi.
 • Powołamy radę młodzieży i spytamy, czego potrzebujecie. Potem spróbujemy to zorganizować.

Seniorzy — nasza troska

 • Po pierwsze uważnie wysłuchamy — w jakiej jesteście sytuacji, jakie macie potrzeby, utrudnienia lub prośby.
 • Powołamy radę seniorów. Mamy w gminie superseniorów — twórców, naukowców, prawników, rzemieślników i przedsiębiorców. Trzeba korzystać z takiego gminnego skarbca.
 • Zapewnimy elektroniczne systemy monitorujące stan zdrowia.
 • Zaprosimy na programy profilaktyki zdrowotnej. Osobom o trudnościach z poruszaniem się zapewnimy to w domach.
 • Zorganizujemy transport interwencyjny dla osób o trudnościach ruchowych, a potrzebujących załatwić sprawę w gminie.
 • Zbudujemy Wam dom dziennego pobytu i bardziej wspomożemy koła emerytów.

Przedsiębiorcy — nasza duma

 • Dla osób chcących założyć własną firmę utworzymy gminny inkubator przedsiębiorczości — wylęgarnię pomysłów, inicjatyw, planów.
 • Dla nich i dla innych, którzy nie mają własnego biura przygotujemy lokale do coworkingu.
 • Zaoferujemy naszym przedsiębiorcom szkolenia, które zwiększą konkurencyjność ich ofert i pomogą w obsłudze nowych narzędzi przetargowych.

Kultura i sport — nasz czas wolny

 • Doinwestujemy działalność kulturalną w całej gminie i zbudujemy brakujące świetlice.
 • Doprowadzimy do współpracy wszystkich świetlic.
 • Zwiększymy dostępność infrastruktury i zajęć sportowych dla naszych mieszkańców. Nasze sale i boiska są dla mieszkańców, nie do zarabiania na nich.
 • Nowa szkoła w Regułach zostanie pomyślana tak, by miała przyszłościową, dostępną dla wszystkich po godzinach zajęć infrastrukturę sportową.

Komunikacja — będzie wygodniejsza

 • Wprowadzimy bilet metropolitalny. Będzie taniej w ramach jednego biletu na kolejkę WKD i transport w Warszawie.
 • Utworzymy gminną komunikację autobusową, aby można było dojechać do WKD, przychodni, kościoła, Urzędu Gminy. Autobusy będą ekologiczne i ciche. Zapewnimy także dojazd nocny, w tym z Warszawy.
 • Zapewnimy bezpieczny dojazd rowerowy dla dzieci do szkół. Zbudujemy trasę rowerową wzdłuż WKD we współpracy z sąsiednimi gminami.
 • Dodamy stacje rowerowe — tam, gdzie je wskażecie.
 • Utworzymy w wybranych przez Was miejscach strefy zamieszkania z pierwszeństwem pieszych i ograniczeniem prędkości do 20 km/h.

Bezpieczeństwo — nigdy za wiele

 • Dofinansujemy policję. Będziemy próbowali zwiększyć liczbę policjantów. Podejmiemy współpracę ze specjalistyczną firmą do patrolowania.
 • Poprawimy monitoring gminny. Ułatwi to reakcję służb na zdarzenia.
 • Wymienimy oświetlenie uliczne na energooszczędne, żeby było nie tylko jasno, ale i tanio.
 • Razem z PGE zmodernizujemy linię energetyczną. Przerwy w dostawie prądu staną się dużo rzadsze.

Zieleń i zabudowa — bez presji deweloperów

 • W sąsiedztwie naszych domów nie będzie wielkich hal i bloków. Gmina ma zachować charakter kameralny, z zabudową jednorodzinną.
 • Plany zagospodarowania przestrzennego będą tworzone i aktualizowane przy solidnych konsultacjach ze specjalistami i mieszkańcami.
 • Zbudujemy mieszkania socjalne dla potrzebujących.
 • Posadzimy drzewa i krzewy ozdobne i nie zostawimy ich w czasie suszy na zmarnowanie. Będziemy propagować żywopłoty jako pierwszą zaporę wchłaniającą spaliny samochodowe.
 • Stworzymy piękne i przyjazne przestrzenie publiczne: skwery, parki, strefy rekreacji.
 • Dolina Utraty, stawy w Michałowicach, zalew w Komorowie mają potencjał, który, jak dotąd, się marnuje. Przekształcimy je w popularne miejsca odpoczynku i sportów wodnych, ale z zachowaniem naturalnej zieleni.
 • Budynki gminne będą projektowane w konkursach architektonicznych, a oprócz ceny będzie się liczyć jakość i koszty eksploatacji.

Smog i śmieci — zdrowie i porządek

 • Pomożemy mieszkańcom w uzyskaniu pieniędzy z programu „Czyste Powietrze” na izolację termiczną domów.
 • Będziemy rozszerzać wymianę trujących pieców na nowoczesne ekologiczne systemy grzewcze.
 • Wyegzekwujemy zapisane standardy odbioru śmieci. Spróbujemy zwiększyć ich częstotliwość.

Hałas — nasze udręczenie pójdzie w zapomnienie

 • Będziemy pilnować rozbudowy ekranów akustycznych przy S8. Przy głośnych drogach posadzimy szpalery gęstych drzew tłumiących hałas.
 • Będziemy usilnie starać się o ograniczenie ruchu tranzytowego w gminie. Musi być ciszej. To jeden z naszych priorytetów.

Internet — jest XXI wiek

 • Będziemy dążyć do powszechnego dostępu mieszkańców do światłowodu.
 • W świetlicach zorganizujemy kursy komputerowe z programowania i grafiki komputerowej dla każdego, również dla seniorów.

Zarządzanie — jawność i wszystko do wglądu

 • Przyjazny wójt w przyjaznej gminie to nowy styl zarządzania, który proponujemy.
 • Skończymy z zarządzaniem bez wizji. Zaczniemy używać narzędzi zarządzania strategicznego.
 • Nie wójt gabinetowy, a społeczny, dostępny — szef dla każdego i dla wszystkich.
 • Będziemy też realizować spotkania i dyskusje z mieszkańcami online.
 • Wprowadzimy budżet obywatelski,
 • Zwiększymy nadzór nad wykonawstwem. Fuszerek nie przyjmiemy.
 • Stworzymy aplikację smartfonową do wzajemnej komunikacji z mieszkańcami.
 • Umowy, zarządzenia, decyzje do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Finanse i inwestycje będą do wglądu na każdym etapie.

Mamy na to fundusze. Od wielu lat mamy nadwyżki budżetowe. A będziemy wydawać pieniądze efektywniej. Będziemy też je pozyskiwać z zewnątrz. Jesteśmy w dwudziestce najbogatszych gmin w Polsce, ale dopiero w piątej setce pod względem wykorzystywania funduszy europejskich. Jest wiele niewykorzystanych dotacji rządowych. Czas to zmienić. Czas, aby nasza gmina wyszła z przeciętności. Stała się nowoczesną, nie tylko w długofalowych planach, ale już teraz. Nie musimy na to czekać.